Miyazaki Prefecture The sightseeing in Japan

Home Miyazaki Prefecture

 The himuka myth highway
Area Place
Ebino City  The Ebino eco museum center  Ebino-kogen and Karakunidake  The Ebino municipal management outdoor hot spring bath
Gokase-cho  The iiboshi mountain pass
Higashimorokata District Aya-cho  The Teruha big suspension bridge
Higashiusuki District Shiiba-son  The Kami-shiiba dam  Tsurutomi mansion (The Nasu Iesumi home)
Hyuugashi  The umagase
Kobayashi City  The Ikoma highland
Kushima City  The toi cape
Miyazaki City  Aoshima  The Hitotsuba road  The horikiri mountain pass
Nichinan City  Obi bourg  Udo-jingu
Nishiusuki District Gokase-cho  Gokase ravine
Nishiusuki District Takachiho-cho  The Amanoiwato shrine  The amano-yasugawara  The amenomanai  The Kamiiwato big bridge  The kunimi-gaoka hill
Shiiba-son  The Nakatou ravine  The Shiiba folklore museum
Takachiho-cho  The aratate shrine  The "KUSIHURU" shrine  The roadside station "Takachiho"  Takachiho shrine  The takachiho gorge  Takachiho bridge  The station at the tunnel
Tsuno-cho  The Tsuno winery